Over VAZO


De Bedrijvenvereniging VAZO heeft de volgende doelstellingen:

  • Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van het bedrijfsleven in de breedste zin van het woord
  • Initiëren en verstevigen van zakelijke relaties
  • Promotie van de zuidoostelijke regio van Amsterdam als zakelijke vestigingsplaats

De vereniging houdt zich bezig met thema’s als bereikbaarheid, wonen, de arbeidsmarkt en de veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte. Veel vertegenwoordigers van de lidbedrijven zetelen in diverse werkgroepen en zijn direct betrokken bij de belangenbehartiging. Naast belangenbehartiger is de VAZO ook een platform waar ondernemers, bestuurders en beleidsmakers elkaar in een formele of informele sfeer kunnen ontmoeten. De circa 600 contactpersonen van de lidbedrijven vormen een zeer actieve business club.