international business club


De VAZO heeft sinds 2011 een International Business Club voor leden die internationaal zaken doen en/of internationale ambities hebben. Ondernemen laat zich niet door grenzen beperken. De Bedrijvenvereniging Amsterdam Zuidoost (VAZO) is gevestigd in het meest internationale gebied van Amsterdam waar veel nationaliteiten samen wonen en werken.

Het streven van de International Business Club is om op informele wijze ideeën, ervaringen, kennis en tips uit te wisselen rond het internationaal zaken doen. Tevens onderzoekt de VAZO International Business Club de mogelijkheid om samenwerkingsverbanden aan te gaan met soortgelijke verenigingen in het buitenland. De VAZO International Business Club komt 4 keer per jaar bij elkaar.

Bent u lid van de VAZO en doet u zaken in het buitenland of bent u voornemens dit te doen, dan bent u van harte welkom bij de International Business Club van de VAZO.