belangenbehartiging


Als invloedrijke en autonome vertegenwoordiger van de bedrijven en als "counterpart" van de overheid heeft de Bedrijvenvereniging VAZO een flinke vinger in de pap. In een gebied dat zo dynamisch is als Amsterdam Zuidoost spelen er veel belangen van ondernemers. De bereikbaarheid, de kwaliteit van de openbare ruimten, het parkeren, de veiligheid en de versterking van het imago als zakelijke vestigingsplaats zijn hier maar enkele voorbeelden. Het lidmaatschap van de VAZO geeft de leden een belangrijke stem in de kwaliteit en de ontwikkeling van het vestigingsgebied. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de actieve deelname van leden in de diverse werkgroepen van de vereniging.