LEDEN VOOR LEDEN

War Child biedt VAZO leden een dubbele korting aan voor de 'War Child Urban Heroes Obstacle Run'

Neem deel aan B2Run Amsterdam met korting!

26 apr
Ledenborrel bij Greenberg Traurig

03 mei
Zakelijke speeddate

08 mei
Bestuursvergadering

contributie


De basiscontributie voor een lidmaatschap van de VAZO bedraagt voor 2018
€ 660,50 ex. BTW per jaar, voor bedrijven tot 75 werknemers. Grotere bedrijven betalen een contributie naar rato van het aantal werknemers. (Contributie wordt jaarlijks verhoogd volgens de consumentenprijsindex van het CBS, per akkoord Algemene Ledenvergadering 5 november 2004.) 
Het lidmaatschap bij de Bedrijvenvereniging wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en wordt, behoudens opzegging, steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd. Opzeggingen moeten de vereniging minimaal twee maanden vóór het verstrijken van het kalenderjaar bereiken (vóór 1 november). De statuten van de Bedrijvenvereniging VAZO kunnen bij het secretariaat worden opgevraagd.

Founding Fathers


logo_amc.png  logo_ing.png Delta lloyd.jpg

                    VAZO EN VENZO STEUNEN                      GOEDE DOELEN IN ZUIDOOST

  klik hier voor meer informatie

venzo klein.jpg

VAZO werkt samen met
logo_CBA.png

Impressies


ZuidoostPartners Stadsdeel Zuidoost